schoolsVientiane

Wall Street English ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Wall Street English Vientiane Center

ສະດວກສະບາຍ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງເມືອງ ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ Wall Street English ທີ່ Vientiane Center ແລະ ພົບກັບຫ້ອງຮຽນທັນສະໄຫມ ທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເປັນ ພື້ນທີ່ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ພ້ອມດ້ວຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ.

ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ໄດ້ຕັດສິນເລືອກ Wall Street English ເພື່ອການຮຽນພາສາອັງກິດ. ຂ້ອຍມັກວິທີການສິດສອນ ແລະ ເຄື່ອງມືການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍຍັງມັກໃນຄວາມອິສະລະ ແລະ ຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງຫຼັກສູດຮຽນ. ສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈແມ່ນ ການຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງ “ຊຸບເປິຣ໌ ທີມ” ແລະ ບັນດາຄູອາຈານຂອງສູນ. ໃນໄລຍະແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ. ຄວາມໃກ້ຊິດ, ຄວາມໃຈດີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກຈະຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ ຄືສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຢາກຊື່ຊົມທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບທີມງານຂອງ Wall Street English.

Ana Mariella

ນັກຮຽນທີ່ Wall Street English

ອາຈານ ແລະ ໂຄສ໌

ເຮົາມີກຸ່ມ ອາຈານ ແລະ coach ຫຼາກລາຍທີ່ພ້ອມຄຽງຂ້າງທ່ານ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ.

Joe

Teacher

Kate

Senior Teacher

ສອບລະດັບພາສາອັງກິດຟຣີທີ່ສະຖາບັນຂອງເຮົາ

ເລີ່ມການກຽມເສັງ IELTS ກັບ Wall Street English ໂດຍເລີ່ມຮຽນຕອນໃດກໍ່ໄດ້ ແລະ ສາມາດໄວ້ວາງໃຈ ກັບອາຈານສອນທີ່ມີປະສົບການສູງ ທີ່ຈະນຳພາບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.

ໂປຼໂມຊັນປະຈຸບັນ

ພວກເຮົາມີ ໂປໂມຊັ້ນຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ເລືອກເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເລີ່ມຕົ້ນ ກັບ Wall Street English ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

  ເບີ່ງ ໂປໂມຊັ້ນທັ້ງໝົດ

  ຮຽນພາສາອັງກິດແບບໃດ

  ພວດເຮົາໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນ ກັບ ບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນ ອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງ ປະເທດລາວ ເພື່ອ ໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມທັກສະພາສາອັງກິດ.

  ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
  A Wall Street English teacher in Madrid

  ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ

  ເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຮົາ

  ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກ Wall Street English Vientiane

  ຮຽນພາສາອັງກິດ ແບບ ອອນລາຍ ແລະ ແບບໃນຫ້ອງຮຽນ ທີ່ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້

  ການຮຽນຮູ້ອອນໄລນ໌ ແລະດ້ວຍຕົນເອງ

  ເລີ່ມເທີມຮຽນຕອນໃດກໍ່ໄດ້ ທີ່ Center ຂອງພວກເຮົາ

  ສະດວກໃນການເລືອກເວລາຮຽນ

  ວາງແຜນການຮຽນຂອງທ່ານ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ກັບ ໂຄສ໌ສ່ວນຕົວຊ່ວຍ

  ອອກແບບການຮຽນກັບເປົ້າໝາຍຂອງຕົວເອງ

  ພົບກັບອາຈານທີ່ມີປະສົບການສູງໃນການສອນຈາກປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດໂດຍກຳເນີດ

  ຮຽນຕົວຕໍ່ຕົວກັບອາຈານ ແລະ ອອນລາຍ

  ເຮົາຈະໃຫ້ເວົ້າແຕ່ພາສາອັງກິດໃນ center ແລະ ບັຍຍາກາດຄືກຳລັງຢູ່ປະເທດທີ່ໃຊ້ແຕ່ພາສາອັງກິດຕະຫຼອດເວລາ

  ຢູ່ໃນໂລກຂອງການໃຊ້ພາສາອັງກິດແບບ

  ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກ Wall Street English Vientiane