ຮຽນພາສາອັງກິດແບບຟຣີ ກັບຄົນທົ່ວໂລກ

ເລີ່ມໃຊ້ພາສາອັງກິດທຸກມື້ກັບ Say Hello, ແອັບຮຽນພາສາອັງກິດຟຣີໃນມືຖື ຈາກ Wall Street English. ພັດທະນາຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ ໄວຍະກອນ ແລະ ຄຳສັບ, ການສົນທະນາ ກັບນັກຮຽນແລະອາຈານຈາກທົ່ວໂລກ. ແອບ Say Hello ເໝາະສຳລັບ ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບ ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ກາງ ຂອງພາສາອັງກິດ ທີ່ຕ້ອງການຝຶກເວົ້າດຸໆ ແລະ ຮຽນມວນໄປນຳ ແລະ ຮຽນຟຣີ ພ້ອມດ້ວຍການຝຶກ ໄວຍະກອນ, ຄຳສັບ, ການຂຽນ ເວົ້າຕອນໃດກະໄດ້ ບ່ອນໃດກະໄດ້ ແລະ ໃນມືຖື.

App Store badgeGoogle Play badge
Learn English with the Say Yes mobile app

ວິທີໃຊ້

ເລືອກລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທານ, beginner intermediate ຫຼື advanced, ເລືອກຫົວຂໍ້ ໄວຍະກອນ ຫຼື ຄຳສັບ ທີ່ຢາກຝຶກ, ແລະ ບົດສົນທະນາ. ການໃຊ້ສຽງ, ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ GIFs ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນບົດສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທານ, ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດອື່ນໆ... ທຸກຢ່າງເປັນພາສາອັງກິດ! ແອັບ Say Hello ຈະບັນທຶກທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ຝຶກຂອງພາສາອັງກິດ ແລະ ເຕືອນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທ່ານສາມາດບັນທຶກບົດສົນທະນາທີ່ທ່ານສົນໃຈ ຫຼື ມີປະໂຫຍດສຳລັບທ່ານ ເພື່ອກັບມາເບີ່ງ ແລະ ຝຶກຝົນໄປເລື້ອຍໆ.

ສະຖາບັນ Wall Street English ທົ່ວໂລກ ນຳສະເໜີ ການຮຽນແບບມີປະສົບການໃນໂລກທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດແບບເຕັມທີ່ ແລະນັກຮຽນຈະລືມຄວາມຢ້ານໃນການເວົ້າຜິດເວົ້າຖືກ, ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ, ຮຽນມ່ວນ ແລະ ການຍົກລະດັບຢ່າງຊັດເຈນ. Wall Street English ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນຫຼາຍລ້ານບັນລຸເປົ້າໝາຍພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ. ຕອນນີ້ ກັບແອັບ Say Hello English, ຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ ສາມາດເຂົ້າມາສຳຜັດ ລະບົບການຮຽນແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ໄດ້ສຳຜັດກັບ ຊຸ່ມຊົນ ນັກຮຽນ ແລະ ອາຈານຈາກທົ່ວໂລກ, ແບບຟຮີ້.