ຕົວຕໍ່ຕົວ: ຮຽນທີ່ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາມີໂຮງຮຽນຢູ່ທົ່ວໂລກ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ, ຕ້ອນຮັບ ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ເໝາະສົມໃນການຝຶກຝົນ. ເນື່ອງຈາກພວກເຮົານຳໃຊ້ແຕ່ພາສາອັງກິດໃນການສື່ສານໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະໄດ້ຊຶມຊັບພາສາຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ.

ການຮຽນຮູ້ທີ່ມ່ວນ

ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະພົບກັບຜູ້ຄົນທີ່ມີເປົ້າໝາຍຄືກັນກັບທ່ານ ເພື່ອຮຽນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

Proven method. Personal approach.

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ທ່ານຮຽນໄດ້ງ່າຍດາຍດ້ວຍວິທີທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວ. ໂຮງຮຽນຕ່າງໆຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ສະດວກສະບາຍ, ເຂົ້າເຖິງລົດໂດຍສານສາທາລະນະສະດວກ ແລະ ທີມງານພວກເຮົາກໍຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຮຽນພາສາອັງກິດ ເມື່ອທ່ານເລີ່ມກ້າວເຂົ້າມາໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ?

ທ່ານຈະບໍ່ພຽງແຕ່ ໄດ້ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງດຽວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄສ໌, ກິດຈະກຳ social clubs ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ 100%.

ຊຶມຊັບພາສາອັງກິດຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ

ເພາະວ່າພວກເຮົາເວົ້າແຕ່ພາສາອັງກິດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະເລີ່ມຮຽນຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ກ້າວເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ນີ້.

ພົບກັບໝູ່ເພື່ອນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຮຽນຮູ້

Social clubs ຂອງພວກເຮົາເປັນກິດຈະກຳທີ່ຍອດຢ້ຽມ ສຳລັບການຝຶກຝົນທັກສະພາສາອັງກິດໃໝ່ຂອງທ່ານ ພົບປະກັບຜູ້ຄົນໃໝ່ໆ ແລະ ສ້າງມິດຕະພາບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່.

ຫ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝ

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາອອກແບບ ໂດຍນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງ ເພື່ອມອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃຫ້ໄດ້ດີ ແລະ ວ່ອງໄວ.

Wall Street English student Vincent, loves studying in the school

Wall Street English ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ຍອດຢ້ຽມສຳລັບຜູ້ຄົນໃນການຮຽນພາສາອັງກິດ. ທີມງານທຸກຄົນເປັນມິດ, ສູນຮຽນເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ… ມີການຈັດງານຕ່າງໆຕະຫຼອດເດືອນ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຍິນດີຫຼາຍ….

Vincentius Adityo

ນັກຮຽນ Wall Street English ຈາກ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ລາຄາ ແລະ ແຜນການຊຳລະຕ່າງໆ

ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາຄຸ້ມຄ່າ ເພາະມັນໄດ້ຜົນ. ພວກເຮົາໄດ້ຄຳນວນລາຄາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ຕາມລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານໃນປະຈຸບັນ, ຕາມເປົ້າໝາຍສ່ວນຕົວ ແລະ ລະດັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຈະອອກແບບແຜນການຮຽນໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

ມາເບິ່ງວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໄປໄກກວ່າເດີມແນວໃດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ດ້ວຍແຜນການຊໍາລະຄ່າຮຽນ ທີ່ເໝາະກັບສະານະປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.

 

ເບິ່ງຄ່າຮຽນ ແລະ ແຜນການຮຽນອື່ນໆ


    ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອ ນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ດ້ວຍພາສາອັງກິດ